Cố gắng bắt đầu lại, Adam (Evans) tìm kiếm sự ân sủng khi anh trở lại khu phố cũ để đặt dấu chấm hết cho những quỷ dữ trong lòng, trong khi anh em của người anh giết tìm kiếm sự trả thù.

Nước:
United Kingdom,

United States of America
Thể loại:
Phim Gây Cấn,

Phim Hình Sự,

Phim Lãng Mạn
Thời gian:
111 phút

Năm phát hành:
2024

Đạo diễn:
Phil Allocco

Hảng phim:
Filmology Finance,

Tetrad Productions,

Make Things Work,

Dark Dreams Entertainment,

Paint Night Productions,

Studio507
Diễn viên:
Luke Evans
Adam

Rory Culkin
Mike

Alex Pettyfer
Leff

Rudy Pankow
Jimmy

Charlie Rawes
Al

Laura Hopper
Aliyah

Fahim Fazli
Jabar

James Oliver Wheatley
Sicky

Julee Cerda
Patricia Earl

Alana de Freitas
Madam

Grahame Fox
Lenny

Andy M Milligan
New Yorker

Manoj Anand
Mirror Bar Customer

Mark Griffin
Johnny

Haroon Rafiq
New York Pedestrian

Adam Fielding
Lewis

Stephanie Leonidas
Donna

Đoàn làm phim:
Seth Anderson
Editor

Sara Deane
Director of Photography

Phil Allocco
Director

Phil Allocco
Writer

Zac Adams
Producer